Inloggen
Laatste update: 8 June, 2022

Samenstellen Noordelijke teams

  • Published in Regels

Handreiking

Criteria hanteren en handelen bij het samenstellen van de teams voor deelname aan Noordelijke judokampioenschappen voor teams.
Wil je succes hebben moet het team zo sterk mogelijk samengesteld worden dat betekend dat men judoka 's moet opstellen die een hoog wedstrijd niveau hebben. Op recreatief ingestelde judoka 's zal pas een beroep worden gedaan als alle mogelijkheden zijn uitgeput.

Organisatie

De wedstrijd commissie in samenwerking met de trainers zijn gezamenlijk verantwoordelijk! De wedstrijdcommissie verzorgt de organisatie. De trainers stellen de teams samen en presenteren die aan de commissie. Indien de trainers er onderling niet uitkomen, (en dat gebeurd nogal eens), beslist uiteindelijk de wedstrijdcommissie. Hun oordeel is bindend. De al bestaande commissie bestaat uit 6 personen, (2 mensen van iedere afdeling van BSV Anbergen).

Variant 1 de harde!

1 De beste judoka 's opstellen, zij kunnen komen uit meer dan 1 vereniging! Bij voorbeeld BSV Anbergen/Dedemsvaart of BSV Anbergen/Budo Hoogeveen.
2 De volgende criteria handteren bij het samenstellen van de teams:

  • Prestaties behaald heden en in het verleden mee laten wegen, dus niet alleen de vorm van de dag hanteren!
  • Judoka 's moeten een bepaald wedstrijd niveau bezitten en bij voorkeur deelnemen aan een wekelijkse interne of regionale wedstrijdtrainingen.
  • Judoka 's moeten regelmatig op de mat verschijn bij interne of regionale toernooien. Het deelnemen aan Noordelijke judokampioenschappen wordt meegenomen bij het eind besluit! Bij het afwegen altijd hanteren de hoogte van en het niveau van het toernooi, met andere woorden een Nationaal en of Noordelijk kampioenschap is altijd hoger dan een Internationaal/regionaal/intern toernooi!
  • Ook mee genomen wordt, het deelnemen aan de door de commissie georganiseerde selectie trainingen en selectie wedstrijden.
  • Verder moeten er minimaal 2 reserves worden aangewezen die nagenoeg hetzelfde niveau hebben dan het opgestelde teamlid. De reserves moeten er van uit gaan dat de kans bestaat dat ze niet spelen, hoe vervelend ook!
  • De coach op de dag zelf is de bindende figuur, hij of zij verzorgt de presentie van het team en neemt de beslissingen! (overleg hierin met de commissie blijft altijd mogelijk).
  • Variant 2 de familievariant!

(eigenlijk n.v.t. bij Noordelijke judokampioenschappen)

Hier kunnen we kort over zijn, het enige verschil met variant 1 is dat bij deze variant judoka 's van BSV Anbergen voorrang hebben ook al hebben ze een lager wedstrijd niveau, het team kan pas aangevuld worden met judoka 's van een andere vereniging als de eigen vereniging een bepaalde gewichtsklasse niet kan invullen. Verder worden bij het samenstellen van het team bovengenoemde criteria zo veel mogelijk