Inloggen
Laatste update: 19 Oct 2020 7:19 Europe/Amsterdam

Examenregels

  • Published in Regels

Ons bereikt het bericht dat er al weer begonnen is aan de voorbereiding van judo band/slipexamens hierop willen met het onderstaande schrijven reageren om te proberen wat meer duidelijkheid te brengen voor het technisch kader zodat niet iedereen hierin z'n eigen gang maar gaat.

Zoals jullie weten hebben we nog niet zo lang geleden een nieuw examenstelsel ingevoerd met als doel de judoka 's er op te wijzen dat alleen techniek niet voldoende is om examen te kunnen doen voor een band examens. Het wedstrijd gedeelte is ook een belangrijk facet in de judosport. Band examen is vet gedrukt omdat we duidelijk willen maken dat dit niet voor de zogenaamde tussen examens, 'de slip examens geld'. We willen tevens graag dat bij het invoeren van deze nieuwe regels het mes aan twee kanten gaat snijden.

Zoals u allen bekent loopt de deelname aan toernooien ontzettend terug. Met het invoeren van een enigszins verplichte deelname aan wedstrijden voordat men examen kan doen voor een hogere band en dan vooral mee doen aan de interne evenementen die door onze verenigingen worden georganiseerd hopen wij dat wij het getij kunnen keren. Zoals gewoonlijk bij het invoeren van nieuwe regels loop je altijd tegen dingetjes aan maar die zijn meestal wel op te lossen. We zijn er echter inmiddels wel achter gekomen dat de nieuwe regels te snel zijn ingevoerd. De toekomstige examenkandidaten hebben niet voldoende tijd gekregen om punten op te bouwen dit speelt vooral bij de lagere banden examens. De periode tussen het laatste examen en het nieuwe examen kan nu te lang duren dat is ook niet bevorderlijk voor de motivatie. Het lijkt ons daarom verstandig om een inloop periode van een jaar te hanteren dat ingaat op 1 januari 2015. Dus in 2015 orde op zaken stellen oude wachttijden elimineren en langzaam het nieuwe systeem toepassen echter wel consequent zijn en er nu wel mee beginnen. Ik heb onlangs gezien dat bij de opstap toernooien al diverse wedstrijdpunten werden ingevuld, een goed begin. We kunnen het e.a. als besturen niet alleen doen we hebben informatie nodig van de mensen op de werkvloer. Buiten die informatie om hebben we ook de medewerking nodig van het technisch kader, dit is een zeer belangrijk facet . Als we het met z'n allen eens zijn is er ook meer duidelijkheid naar buiten toe. Daarom is het verstandig dat jullie als technisch kader en wij als vertegenwoordiger van de besturen eens bij elkaar komen om van gedachten te wisselen. We kunnen dan, indien nodig tijdig aanpassingen doen.

We hebben al eerder aangegeven dat zonder de medewerking van het technisch kader het plan niet kan slagen.

Waarmee kan het technisch kader ons helpen:

1 Consequent zijn en handhaven
2 De sporter blijvend attenderen op de belangrijkheid van de wedstrijd punten lijst en dat ze
die altijd bij zich moeten hebben als ze deelnemen aan wedstrijden. Bij externe wedstrijden/toernooien direct de punten invullen na afloop van het evenement en niet pas doen bij een eerst volgende training.
3 De sporter blijven attenderen en stimuleren om mee doen aan de evenementen vooral de interne evenementen/wedstrijden/toernooien.
4 Bij elk band examen de wedstrijd punten lijst controleren
5 Na een afgelegd examen een nieuwe wedstrijd punten lijst uitreiken voor de volgende kleurband.

Verder kan het technisch kader zorgen dat de organisatie betreft een examen goed voorbereid is. Zo moet er minimaal een maand van te voren een groepen lijst komen waarop aangegeven wordt wie er examen doet voor een band. De diploma 's kunnen dan tijdig aangevraagd worden en de nieuwe band kan al aangemeld worden bij de Judobond. Wat is er niet mooier dan dat je een judoka na afloop van een bandexamen een diploma kunt overhandigen, die band komt later wel. En judoka 's die om een of andere reden geen lid zijn van de bond en waar dus geen diploma voor aangevraagd kan worden kun je misschien over de streep trekken om lid te worden van de Judo Bond.

Misschien wil het technisch kader niet wachten met reageren tot dat we een keer bij elkaar komen, u mag uw idee├źn ook eerder door mailen.