Logo

REGELEMENT SUPER BOKAAL

ENKELE VOORWAARDEN WAARAAN MOET WORDEN VOLDAAN:

SUPER BOKAAL!

Voor de superbokaal moet elk jaar opnieuw worden gestreden! Het gaat hierbij om de totale puntenscore behaald op toernooien van de 5 beste judoka ‘s in een heel jaar van een afdeling van BSV Anbergen ongeacht het geslacht en leeftijd. Bij de berekening van de eindscore wordt de puntentelling gehanteerd die bij de Gerard Anbergen bokaal van toepassing is. (zie hier onder)!

Het wedstrijd seizoen loopt van 1 januari t/m 31 december!

De deelnemers zijn niet gebonden aan leeftijden en moeten uitkomen op toernooien onder de naam van de afdeling waarvoor ze zijn ingeschreven en lid zijn.

Om competitie vervalsing tegen te gaan zullen van judoka ’s die van afdeling veranderen de eerste 2 jaar na het lopende wedstrijdjaar geen punten worden genoteerd bij de nieuwe afdeling waarvoor ze uitkomen. Tevens moet voor het wisselen van afdeling een geldige reden zijn (e.a. wordt beoordeeld en bepaald door de activiteiten commissie van de gezamenlijke afdelingen).

Alle wedstrijden tellen mee zowel Internationale/landelijke/regionale en interne toernooien zoals het opstap of oefen toernooi, zo ook het Knieperties, Oliebollen en het Nage-No-Kata toernooi.

Team wedstrijden tellen niet mee!

De super bokaal is een blijvende wisselbokaal die men 1 jaar mag behouden en waar daarna weer opnieuw voor moet worden gestreden. Het is een blijvende wisselbeker, dat betekend dat men hem nooit definitief kan winnen.

De prestatie prijs is een prijs die men mag behouden er komt ieder jaar weer een nieuwe prijs voor in de plaats.

De berekening om te komen tot een winnaar wordt gedaan naar de hand van het bijhouden van de punten van alle judoka ’s die mee doen aan toernooien. Om te komen tot het uitroepen van een winnaar zullen de prestaties van de 5 best presterende judoka ’s van elke afdelingen bepalend zijn.

PUNTENTELLING SUPER BOKAAL!

Mee doen aan een toernooi brengt 5 bonus punten op bij geen resultaat

4e plaats 7 punten

3e plaats 14 punten

2e plaats 21 punten

1e plaats 28 punten

10 punten extra bovenop het resultaat bij een landelijk toernooi of Internationaal toernooi.

Dubbele punten bij een Noordelijk kampioenschap.

4 x dubbele punten op een Nationaal kampioenschap.

8 x dubbel punten bij een Europese titel.

10 x dubbel punten bij een Wereldkampioenschap/Olympische toernooi.

In alle gevallen waarin het wedstrijd regelement niet voorziet beslist de activiteiten/toernooi commissie van de gezamenlijke afdelingen.

© BSV Anbergen - Alle rechten voorbehouden.