Inloggen
Laatste update: 9 May 2020 4:16
12e Friese Masters
Zaterdag, 20 April 2019

Wedstrijdsysteem Dubbele eliminatie, nationaal systeem.
Poule systeem bij 6 deelnemers of minder.
Reglementen De wedstrijd reglementen van de JBN zijn van kracht.
Dangraadpunten Het is mogelijk om behaalde punten ten behoeve van een dan-examen bij te laten schrijven. Voor aanvang van de wedstrijden melden bij de hoofdjury.
Leeftijds- en gewichtsklassen
Meisjes/dames Gewichtsklassen
2011, 2010 -20 -22 -25 -28 -32 -36 +36
2009, 2008 -25 -28 -32 -36 -40 -44 +44
2007, 2006, 2005 -32 -36 -40 -44 -48 -52 -57 -63 +63
2004, 2003, 2002 -40 -44 -48 -52 -57 -63 -70 +70
2001 en eerder -44 -48 -52 -57 -63 -70 -78 +78
Jongens/heren Gewichtsklassen
2011, 2010 -21 -24 -27 -30 -34 -38 +38
2009, 2008 -24 -27 -30 -34 -38 -42 -46 -50 +50
2007, 2006, 2005 -34 -38 -42 -46 -50 -55 -60 -66 +66
2004, 2003, 2002 -46 -50 -55 -60 -66 -73 -81 -90 +90
2001 en eerder -55 -60 -66 -73 -81 -90 -100 +100

De organisatie behoudt zich het recht voor gewichtsklassen en/of leeftijdsklassen samen te voegen en/of aan te passen indien daartoe aanleiding is (b.v. bij onvoldoende deelname in bepaalde klasses).
Coaches / Begeleiders 1 tot 10 deelnemers : 1 coachbandje
10 tot 20 deelnemers : 2 coachbandjes
20 tot 30 deelenmers : 3 coachbandjes etc.

In de sporthal worden uitsluitend coaches / begeleiders met goed zichtbare coachbandjes toegelaten. Bij wisseling van coach de oude bandje omruilen voor nieuwe. Coaches / begeleiders zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun judoka's.
Uitnodiging Uitgenodigd zijn judoka's van alle bij de JBN aangesloten sportscholen en verenigingen en buitenlandse judoka’s die zijn aangesloten bij een sportbond die erkend is door de Internationale Judo Federatie.

Inschrijfgeld Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00 per deelnemer.
Sluitingsdatum Inschrijvingen dienen uiterlijk 23 maart 2019 door de organisatie te zijn ontvangen.
Deelnemerskaarten Deze zullen ruim (2 tot 3 weken) voor de toernooi-datum worden opgestuurd samen met alle gegevens m.b.t. het toernooi.
Gewichtswijzigingen Via het JBN Toernooipakket (door eigen vereniging/coach) tot uiterlijk 11 april 2019.
Weging Alle deelnemers dienen voor aanvang van de wedstrijden te worden gewogen op het op de deelnemerskaart vermelde tijdstip. De weegschalen zijn geijkt. Een eventueel 2e weging is bindend. Bij de weging dient op verzoek een geldig judo-paspoort en betaalbewijs getoond kunnen worden.

Weegtijden: 1e blok van 8:00 tot 8:30, doorlopende weging vanaf 9:15.

De weging is strikt! Overschrijding van de opgegeven gewichtsgrens kan leiden tot uitsluiting van deelname aan het toernooi. Op de wedstrijddag zelf kan, indien mogelijk, worden overgeschreven naar een andere gewichtsklasse tegen betaling van € 5,00
Toegang De tribune entree bedraagt € 3,00 per persoon, inclusief programma boekje. Kinderen tot 12 jaar gratis entree.
Aansprakelijkheid Deelname is voor eigen risico. De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventueel geleden schade door ongevallen, vermissing of diefstal van eigendommen etc.

Laat geen spullen van waarde in de kleedkamers achter!

Locatie Sporthal van sportcomplex Ieleane 1 , Stiens