Inloggen
Laatste update: 7 April, 2024

Tarieven 2023

  • Published in Algemeen

De Judo Bond Nederland (JBN) kent een lidmaatschapsstructuur, waarbij het lidmaatschap niet gebonden is aan het kalenderjaar. Hieronder worden de lidmaatschapsvoorwaarden van de JBN samengevat weergegeven.

Algemeen

• Als u of uw kind aan judo, jiujitsu of aikido doet bij een bij de JBN aangesloten club hoort het lidmaatschap van de JBN daar ook bij.
• Het lidmaatschap van de JBN is strikt persoonlijk en staat los van het lidmaatschap van uw club;
• Het lidmaatschap wordt niet automatisch door uw club opgezegd. U kunt wel via uw club worden aangemeld.

Lidmaatschapsvoorwaarden

• Het JBN lidmaatschap gaat administratief in op de eerste van de maand, volgend op de dag dat de aanmelding op het bondsbureau is ontvangen;
• De duur van het lidmaatschap is 1 jaar en wordt vervolgens, behoudens opzegging, telkenmale met 12 maanden stilzwijgend verlengd;
• Het lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging van het lid indien een dergelijke opzegging 6 weken voor het einde, als hierboven beschreven, is ontvangen.

Lidmaatschapstarieven per jaar (peildatum 2020)

Contributie onder de 7 jaar € 19.05
Contributie onder de 12 jaar € 34.85
Contributie 12-16 jaar € 44.70
Contributie 17 en ouder € 59.55

Wijze van betalen

Indien geen automatische incasso wordt afgegeven, wordt het contributiebedrag verhoogd met verwerkingskosten á € 4,05. De automatische incasso kan beheerd worden via je profiel binnen JBN.nl.

Inschrijfkosten

Als nieuw lid betaal je altijd eenmalig inschrijfkosten van € 12,60

Lidmaatschapsbewijs

De JBN Pas is je bewijs van je lidmaatschap bij de JBN, Nieuwe leden kunnen de JBN pas binnen zes weken na hun aanmelding bij de JBN tegemoet zien.

(klik) Bekijk hier alle tarieven van de JBN (klik)