Inloggen
Laatste update: 7 April, 2024

Contributies

  • Published in Drenthe

Lidmaatschapvoorwaarden BSV Anbergen afdeling Drenthe

Lidmaatschap

Door inlevering van een volledig ingevuld inschrijfformulier bent u lid van BSV Anbergen. BSV Anbergen staat geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer: 40060439 en is aangesloten bij Judo Bond Nederland onder relatienummer: D2SH095.

Betaling

Betaling van de contributie geschiedt per kwartaal door middel van automatisch incasso. Na drie blokkeerde incassopogingen word de incasso-opdracht stopgezet en dient u de resterende contributie direct contant of per reguliere overboeking te voldoen.

Afmelden

Het lidmaatschap kan per kwartaal worden opgezegd. BSV Anbergen behoud het recht om een lidmaatschap te alle tijde en per direct op te zeggen.
Het afmelden geschiedt bij de ledenadministrateur Dhr. L. van der Veen  E-mail: 

Aansprakelijkheid

Deelname aan judo-, jiu jitsu- en/of aikidolessen en aanverwante activiteiten is geheel op eigen risico en aansprakelijkheid.
BSV Anbergen is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen.

Lidmaatschap Judo Bond Nederland

Het beleid van BSV anbergen verklaart dat alle beoefenaars van judo, jiu jitsu en aikido lid moeten zijn van de JBN.
BSV Anbergen verzorgt de aanmelding en eventueel de afmelding. Dit laatste dient schriftelijk te gebeuren.

Contributie

De contributie word gëind middels automatische incasso.

De contributie bedragen zijn als volgt:

Leeftijd      t/m 15 jaar € 37,00 per kwartaal

Leeftijd 16 t/m 17 Jarigen € 43,00 per kwartaal

Leeftijd 18 Jaar en ouder € 50,00 per kwartaal

Bij nieuwe leden word éénmalig € 7,50 inschrijfgeld gëind!