Inloggen
Laatste update: 1 October, 2023

Contributies

Lidmaatschapvoorwaarden BSV Anbergen afdeling Slagharen

Lidmaatschap

Door inlevering van een volledig ingevuld inschrijfformulier bent u lid van BSV Anbergen.

BSV Anbergen is aangesloten bij Judo Bond Nederland onder relatienummer: D2SH095.

Betaling

Betaling van de contributie geschiedt per kwartaal door middel van automatisch incasso.

Na drie blokkeerde incassopogingen word de incasso-opdracht stopgezet en dient u de resterende contributie direct contant of
per reguliere overboeking te voldoen.

Afmelden

Het lidmaatschap kan per kwartaal worden opgezegd, dit dient schriftelijk te gebeuren. B.S.V. Anbergen behoud het recht om een lidmaatschap te alle tijde en per direct op te zeggen.

Aansprakelijkheid

Deelname aan judo-, jiu jitsu- en/of aikidolessen en aanverwante activiteiten is geheel op eigen risico en aansprakelijkheid.
BSV Anbergen is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen.

Lidmaatschap Judo Bond Nederland

Het beleid van BSV anbergen verklaart dat alle beoefenaars van judo, jiu jitsu en aikido lid moeten zijn van de JBN. BSV Anbergen
verzorgt de aanmelding en eventueel de afmelding. Dit laatste dient schriftelijk te gebeuren.

Contributie

De contributie word geïnd middels automatische incasso.

De contributie bedragen zijn als volgt:

Leeftijd t/m 17 jarigen € 30,00 per kwartaal
Leeftijd 18 jaar en ouder € 36,00 per kwartaal