Inloggen
Laatste update: 8 June, 2022
3e Flevoland Open International Judo Tournament
Zaterdag, 09 Juli 2022, 08:00 - 17:00
Datum Zaterdag 9 juli 2022.
Plaats Sporthallen 't Dok, Educalaan 3, 8251 GC Dronten.
Deelname Voor judoka's geboren in 1953 tot en met 2016.
Indeling Poules naar leeftijd en gewicht, afhankelijk van de inschrijving , uitgaande van de JBN norm.
Wedstrijdduur -8, -10, -12: 2 minuten | -15, -18, +18: 3 minuten.
Wedstrijdsysteem Halve competitie (poulesysteem).
Prijzen 110mm medailles naar eigen ontwerp.
Info 8 wedstrijdmatten | maximaal 500 deelnemers.
Entree GRATIS
Inschrijfgeld € 15,00 per deelnemer.
Inschrijven De sluiting is 23 mei 2022 .
Deelnemerskaarten Deze worden u ca.2 weken voor het toernooi (per e-mail) toegestuurd en alleen nadat de gehele betaling is ontvangen.
Danpunten Behalen van Dan punten (alleen voor JBN leden) is mogelijk
Weging Een deelnemer mag zich in één weegronde maximaal tweemaal melden. Indien bij de tweede weging niet aan de opgegeven gewichtsklasse wordt voldaan, dan is het mogelijk tegen administratiekosten van € 5,00 naar een andere gewichtsklasse overgeschreven te worden (indien mogelijk). Het is niet mogelijk om proef te wegen.
Coaches Per 5 deelnemers wordt één coach gratis in de zaal toegelaten. Iedere coach krijgt een coachbandje.
Bokaal Aan de best presterende judoschool wordt na afloop van het toernooi de "Club bokaal" uitgereikt.
Foto/film Door opgave gaat de deelnemer akkoord met het gebruik van foto of filmmateriaal ter promotie van het toernooi.
Corona De organisatie houdt rekening met de op dat moment geldende corona regels voor deelnemers en toeschouwers.
Aansprakelijkheid Stichting Shoganai Judo Dronten is niet verantwoordelijk voor schade geleden door ongevallen, diefstal, enz.
Locatie Sporthallen 't Dok, Educalaan 3, 8251 GC Dronten.