Inloggen
Laatste update: 17 July, 2022

Tarieven 2020

De Judo Bond Nederland (JBN) kent een lidmaatschapsstructuur, waarbij het lidmaatschap niet gebonden is aan het kalenderjaar. Hieronder worden de lidmaatschapsvoorwaarden van de JBN samengevat weergegeven.

Algemeen

• Als u of uw kind aan judo, jiujitsu of aikido doet bij een bij de JBN aangesloten club hoort het lidmaatschap van de JBN daar ook bij.
• Het lidmaatschap van de JBN is strikt persoonlijk en staat los van het lidmaatschap van uw club;
• Het lidmaatschap wordt niet automatisch door uw club opgezegd. U kunt wel via uw club worden aangemeld.

Lidmaatschapsvoorwaarden

• Het JBN lidmaatschap gaat administratief in op de eerste van de maand, volgend op de dag dat de aanmelding op het bondsbureau is ontvangen;
• De duur van het lidmaatschap is 1 jaar en wordt vervolgens, behoudens opzegging, telkenmale met 12 maanden stilzwijgend verlengd;
• Het lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging van het lid indien een dergelijke opzegging 6 weken voor het einde, als hierboven beschreven, is ontvangen.

Lidmaatschapstarieven per jaar (peildatum 2020)

Contributie onder de 7 jaar € 16.70
Contributie onder de 12 jaar € 30,60
Contributie 12-16 jaar € 39,30
Contributie 17 en ouder € 55,35

Wijze van betalen

Indien geen automatische incasso wordt afgegeven, wordt het contributiebedrag verhoogd met verwerkingskosten á € 4,05. De automatische incasso kan beheerd worden via je profiel binnen JBN.nl.

Inschrijfkosten

Als nieuw lid betaal je altijd eenmalig inschrijfkosten van € 12,60

Lidmaatschapsbewijs

De JBN Pas is je bewijs van je lidmaatschap bij de JBN, Nieuwe leden kunnen de JBN pas binnen zes weken na hun aanmelding bij de JBN tegemoet zien.

(klik) Bekijk hier alle tarieven van de JBN (klik)

 • Categorie: Algemeen
 • Hits: 9596

Huisregels BSV Anbergen

 • Bezoekers en of leden die zich in of rondom het trainingsgebouw bevinden dienen zich als volwaardig Nederlandse burger te gedragen.
 • Men mag zich niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de les bij sportaccommodatie waar de training wordt gehouden melden/ophouden.
 • Verder moet men ordelijk wachten in de kleedruimte tot de groep die bezig is met de training klaar is, men mag niet met buitenschoenen de vloer van de sportzaal betreden en men moet altijd met blote voeten de judomat betreden. De toestel berging in de trainingsruimte is verboden gebied.
 • Tijdens de training liever geen toeschouwers wilt u een keer de lessen volgen pleeg dan overleg met de trainer, toeschouwers mogen nimmer de lessen verstoren.
 • Men dient schone judokleding te dragen bij de training en of wedstrijden. Dames dienen een wit shirt onder de judo jas te dragen. Beginnende judoka 's mogen de mat betreden met sportkleding zonder scherpe metalen of harde stukken.
 • Men dien korte nagels op zowel vingers als tenen te hebben en de hygiëne moet 100 % zijn. Men mag geen make-up gebruiken, ook moet lang haar samengebonden worden met elastiek zonder metalen, men mag geen sieraden dragen.
 • Indien nodig voor, maar altijd na de training dient er gedoucht te worden.
 • Indien men een besmettelijke ziekte heeft mag er niet getraind worden evenzo bij het aanwezig zijn van hoofdluis.
 • Men mag nooit een hogere of lagere band dragen dan waar men recht op heeft.
 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte drank te gebruiken in de trainingszaal of elders in de sportaccommodatie.
 • Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende de toegang ontzegd.
 • Het is niet toegestaan te roken in de sportaccommodatie verder is het ook verboden stimulerende middelen te gebruiken in wat van form dan ook.
 • De instructies van de kantinebeheerder dienen te worden opgevolgd.
 • Op de mat in de kantine, kleedkamers of buiten de accommodatie dient men respect te tonen naar elkander.
 • De douches en kleedkamers dienen netjes achter gelaten te worden.
 • Het is alleen toegestaan om in geval van nood de nooduitgang te gebruiken.
 • Toegebrachte schade aan eigendommen van de vereniging zal worden verhaalt.
 • BSV Anbergen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, beschadiging of andersoortige schade aan (in bewaring gegeven) goederen. Inlevering van waardevolle spullen geschiedt op eigen risico.
 • Categorie: Algemeen
 • Hits: 9292