Inloggen
Laatste update: 7 April, 2024

Inschrijven

  • Published in Drenthe

Ondergetekende (ouder/voogd) verklaart hierbij zichzelf / zoon / dochter als lid te hebben aangemeld van B.S.V. "Anbergen" en gaat door het ondertekenen van het inschrijfformulier akkoord met onderstaande genoemde regels, welke van toepassing zijn voor de genoemde vereniging.

{rsform 3}

AANDACHTS PUNTEN!


  • Na een periode van 4 (gratis)lessen, dit formulier volledig ingevuld meenemen naar de lesavond. Na aanmelding als lid van de vereniging krijgt u een informatie folder toegestuurd.
  • Opzegging van het lidmaatschap kan door het lid 2x per jaar geschieden namelijk voor 30 Juni of voor 31 December van het lopen contributie jaar, en met inachtneming van een opzeg termijn van 4 weken. Opzeggingen dienen uitsluitend schriftelijk te geschieden t.n.v. de leden administrateur van de vereniging.
  • Na aanmelding als lid van de vereniging wordt u na verloop van tijd middels de vereniging aangemeld bij de JUDO BOND NEDERLAND. (tenzij u anders besluit wordt voor de automatische betaling van de jaarlijkse bondscontributie uw opgegeven bank of giro nummer daarvoor gebruikt).
  • Opzegging voor het lidmaatschap bij de Judobond kan alleen voor 15 November van het lopende jaar. Als u schriftelijk opgezegd heeft bij de vereniging zal de ledenadministrateur u afmelden als lid bij de JUDO BOND NEDERLAND. Het bestuur van de vereniging stel het lidmaatschap van de JUDO BOND NEDERLAND verplicht voor haar leden in verband met een collectieve ongevallen verzekering die de Bond heeft afgesloten voor haar leden. Het secretariaat van de vereniging verzorgt de aanmelding. Kosten die voortvloeien uit het lidmaatschap zijn voor eigen rekening.

5°C

Drenthe

Sunny

Humidity: 49%

Wind: 22.53 km/h

  • 03 Jan 2019 7°C 3°C
  • 04 Jan 2019 8°C 1°C