Inloggen
Laatste update: 11 July, 2024

Contributies

Lidmaatschapvoorwaarden BSV Anbergen afdeling Drenthe

Lidmaatschap

Door inlevering van een volledig ingevuld inschrijfformulier bent u lid van BSV Anbergen. BSV Anbergen staat geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer: 40060439 en is aangesloten bij Judo Bond Nederland onder relatienummer: D2SH095.

Betaling

Betaling van de contributie geschiedt per kwartaal door middel van automatisch incasso. Na drie blokkeerde incassopogingen word de incasso-opdracht stopgezet en dient u de resterende contributie direct contant of per reguliere overboeking te voldoen.

Afmelden

Het lidmaatschap kan per kwartaal worden opgezegd. BSV Anbergen behoud het recht om een lidmaatschap te alle tijde en per direct op te zeggen.
Het afmelden geschiedt bij de ledenadministrateur Dhr. L. van der Veen  E-mail: 

Aansprakelijkheid

Deelname aan judo-, jiu jitsu- en/of aikidolessen en aanverwante activiteiten is geheel op eigen risico en aansprakelijkheid.
BSV Anbergen is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen.

Lidmaatschap Judo Bond Nederland

Het beleid van BSV anbergen verklaart dat alle beoefenaars van judo, jiu jitsu en aikido lid moeten zijn van de JBN.
BSV Anbergen verzorgt de aanmelding en eventueel de afmelding. Dit laatste dient schriftelijk te gebeuren.

Contributie

De contributie word gëind middels automatische incasso.

De contributie bedragen zijn als volgt:

Leeftijd      t/m 15 jaar € 37,00 per kwartaal

Leeftijd 16 t/m 17 Jarigen € 43,00 per kwartaal

Leeftijd 18 Jaar en ouder € 50,00 per kwartaal

Bij nieuwe leden word éénmalig € 7,50 inschrijfgeld gëind!

  • Categorie: Drenthe
  • Hits: 14876

Inschrijven

Ondergetekende (ouder/voogd) verklaart hierbij zichzelf / zoon / dochter als lid te hebben aangemeld van B.S.V. "Anbergen" en gaat door het ondertekenen van het inschrijfformulier akkoord met onderstaande genoemde regels, welke van toepassing zijn voor de genoemde vereniging.

{rsform 3}

AANDACHTS PUNTEN!


  • Na een periode van 4 (gratis)lessen, dit formulier volledig ingevuld meenemen naar de lesavond. Na aanmelding als lid van de vereniging krijgt u een informatie folder toegestuurd.
  • Opzegging van het lidmaatschap kan door het lid 2x per jaar geschieden namelijk voor 30 Juni of voor 31 December van het lopen contributie jaar, en met inachtneming van een opzeg termijn van 4 weken. Opzeggingen dienen uitsluitend schriftelijk te geschieden t.n.v. de leden administrateur van de vereniging.
  • Na aanmelding als lid van de vereniging wordt u na verloop van tijd middels de vereniging aangemeld bij de JUDO BOND NEDERLAND. (tenzij u anders besluit wordt voor de automatische betaling van de jaarlijkse bondscontributie uw opgegeven bank of giro nummer daarvoor gebruikt).
  • Opzegging voor het lidmaatschap bij de Judobond kan alleen voor 15 November van het lopende jaar. Als u schriftelijk opgezegd heeft bij de vereniging zal de ledenadministrateur u afmelden als lid bij de JUDO BOND NEDERLAND. Het bestuur van de vereniging stel het lidmaatschap van de JUDO BOND NEDERLAND verplicht voor haar leden in verband met een collectieve ongevallen verzekering die de Bond heeft afgesloten voor haar leden. Het secretariaat van de vereniging verzorgt de aanmelding. Kosten die voortvloeien uit het lidmaatschap zijn voor eigen rekening.

  • Categorie: Drenthe
  • Hits: 14084

5°C

Drenthe

Sunny

Humidity: 49%

Wind: 22.53 km/h

  • 03 Jan 2019 7°C 3°C
  • 04 Jan 2019 8°C 1°C