Inloggen
Laatste update: 27 February, 2024

Contributies

Lidmaatschapsvoorwaarden BSV Anbergen afdeling Hardenberg

Lidmaatschap
Door inlevering van een volledig ingevuld inschrijfformulier bent u lid van BSV Anbergen. BSV Anbergen staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 40060439 en is aangesloten bij Judo Bond Nederland onder relatienummer: D2SH095.

Betaling
Betaling van de contributie geschiedt per kwartaal door middel van automatisch incasso. Na drie geblokkeerde incassopogingen wordt de incasso-opdracht stopgezet en dient u de resterende contributie direct contant of per reguliere overboeking te voldoen.

Afmelden
Het lidmaatschap kan per kwartaal worden opgezegd. BSV Anbergen behoudt het recht om een lidmaatschap te allen tijde en per direct op te zeggen.

Aansprakelijkheid
Deelname aan de judo-, jiu jitsu- en/of aikidolessen en aanverwante activiteiten is geheel op eigen risico en aansprakelijkheid. BSV Anbergen is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen.

Lidmaatschap Judo Bond Nederland
Het beleid van BSV Anbergen verklaart dat alle beoefenaars van judo, jiu jitsu en aikido lid moeten zijn van de JBN. BSV Anbergen verzorgt de aanmelding en eventueel de afmelding. Dit laatste dient schriftelijk te gebeuren.

Contributie 

De contributie bedragen zijn als volgt:

 • Leeftijd t/m 15 jaar 31,50 per kw.
 • Leeftijd 16 en 17 jarigen 37,50 per kw.
 • Leeftijd 18 jaar. e.o. 46,50 per kw.

De contributie wordt geïnd middels automatische incasso. Bij nieuwe leden wordt éénmalig 7,50 euro inschrijfgeld geïnd!

 • Categorie: Hardenberg
 • Hits: 8500

Trainers en bestuur

Algemene informatie

Aansluitnr. : 40062910 (Kamer van Koophandel en Fabrieken)
Aansluitnr. : 1045 / nieuw D2SH095 (Judo Bond Nederland)
Internet site. : www.bsv-anbergen.nl
Bank nr. : IBAN Bank .nr. NL34RABO0312973047
E-mail :

SAMENSTELLING BESTUUR

VOORZITTER: Dhr. L. Meijer - Smetanahof 9 7701 ZC Dedemsvaart
E-mail

SECRETARIS : Dhr. D. Breukelman - Zilverdistel 2 7772 NW Hardenberg
(ledenadministrateur) Tel. nr.06-13072899

PENNINGMEESTER : vacant

ERE-BESTUURSLID : Dhr. G. Anbergen -  Slagharen

========================================================

INTERNETSITE EN SOCIAL MEDIA BEHEER: Dhr. D. Breukelman - Zilverdistel 2 7772 NW Hardenberg
Tel.nr. 06-13072899

Trainers en coaches

TRAINER/COACH : Mw. J. Wind - Jan Vermeerstraat 20 7771 WN Hardenberg
Tel.nr. 06-27100330

JEUGD JUDOLEIDER : Dhr. B. Wind - Burgemeester Baron van Voerst van Lyndenstraat 4 7783 BD Gramsbergen
Tel.nr. 06-39458002

 • Categorie: Hardenberg
 • Hits: 16757

Lestijden en locatie

Op vrijdagen wordt de hoofd training gegeven in het gymnastieklokaal "De Matrix" in de Marslanden te Hardenberg (1e verdieping)
vanaf 16.00 uur – 21.00 uur. Loop gewoon eens binnen!.

 • Voor inlichtingen over trainingen/groepsindelingen kunt u bij de trainers terecht.
 • Judoka's die lid zijn van één van de afdelingen van de B.S.V. "Anbergen" mogen op alle andere afdelingen van de BSV "ANBERGEN" gratis extra trainen.
 • Categorie: Hardenberg
 • Hits: 11374

7°C

Drenthe

Mostly Sunny

Humidity: 46%

Wind: 37.01 km/h

 • 03 Jan 2019 7°C 3°C
 • 04 Jan 2019 8°C 1°C