Inloggen
Laatste update: 14 Nov 2020 8:20 Europe/Amsterdam

Contributies

Lidmaatschapvoorwaarden BSV Anbergen afdeling Slagharen

Lidmaatschap

Door inlevering van een volledig ingevuld inschrijfformulier bent u lid van BSV Anbergen.

BSV Anbergen is aangesloten bij Judo Bond Nederland onder relatienummer: D2SH095.

Betaling

Betaling van de contributie geschiedt per kwartaal door middel van automatisch incasso.

Na drie blokkeerde incassopogingen word de incasso-opdracht stopgezet en dient u de resterende contributie direct contant of
per reguliere overboeking te voldoen.

Afmelden

Het lidmaatschap kan per kwartaal worden opgezegd, dit dient schriftelijk te gebeuren. B.S.V. Anbergen behoud het recht om een lidmaatschap te alle tijde en per direct op te zeggen.

Aansprakelijkheid

Deelname aan judo-, jiu jitsu- en/of aikidolessen en aanverwante activiteiten is geheel op eigen risico en aansprakelijkheid.
BSV Anbergen is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen.

Lidmaatschap Judo Bond Nederland

Het beleid van BSV anbergen verklaart dat alle beoefenaars van judo, jiu jitsu en aikido lid moeten zijn van de JBN. BSV Anbergen
verzorgt de aanmelding en eventueel de afmelding. Dit laatste dient schriftelijk te gebeuren.

Contributie

De contributie word geïnd middels automatische incasso.

De contributie bedragen zijn als volgt:

Leeftijd t/m 17 jarigen € 30,00 per kwartaal
Leeftijd 18 jaar en ouder € 36,00 per kwartaal

  • Categorie: Slagharen
  • Hits: 5449

Trainers en bestuur

Algemene informatie

 

Samenstelling bestuur

Voorzitter:
Eduard Kleinlugtenbelt
Esdoornstraat 4 7775 BH Lutten
Tel: 06-13319966

Secretaris: 
Daphne Schlepers
Tweede Blokweg 13i, 7777 SR Schuinesloot
Tel:06-30059581 

Penningmeester:
Robert Hudepohl
Getouwenstraat 10 7776XT Slagharen
Tel:06-51456075

Bestuursleden:
Gerard Schlepers tel: 06-177114266 

Anton vd Berg tel: 06-22275788

Trainers en coaches

Trainer / Wedstrijdtrainer Ingmar Oosterhof tel: 06-34565304 E-mail: 
 

  • Categorie: Slagharen
  • Hits: 7373